Детальніше...   На Правобережжі України, як і Білорусі, існувала Уніатська (Греко-Католицька) Церква, яка творила Київську митрополію і була незалежна від уряду. Тому польський уряд намагався мати на митрополичому престолі людей, які співпрацювали б з ним і допомагали б латинізувати вірних. Перед захопленням Правобережжя Росією Київська митрополія простягалася на більшу частину Правобережжя України й на Білорусь і в 1771 p., тобто рік перед розподілом Польщі, нараховувала 1 925 парафій і 251 монастирів.

 Детальніше...  177 років тому, 25 березня 1839 року, відбулося насильницьке приєднання Української Греко-Католицької Церкви на Волині, яку в той час називали “уніатською” або “з’єдиненою”, до Російської Православної Церкви. Цю акцію курували імператор Микола І та обер-прокурор, який був офіційним очільником і керівником Російської Православної Церкви, призначеним імператорською владою.

Детальніше...УДК 21.009:322

Р. М. Шеретюк

У статті аналізуються вияви етноконфесійної політики російського самодержавства другої чверті XIX ст., спрямованої зокрема на радикальні зміни освітньо-виховної сфери Греко-Уніатської Церкви. Її «оправославлення» розглядалося царатом як один із засобів залучення греко-уніатського кліру до процесу «возз ’єднання» з Російською Православною Церквою.

Додаткова інформація